BOEKLAND is een initiatief waarmee we de door ons geschreven boeken bekend willen maken en verkopen. Onze boeken gaan over minder voor de hand liggende onderwerpen die te maken hebben met de Friese geschiedenis.

Sieger Rodenhuis & Geertje Kingma

SIEGER RODENHUIS werd in 1945 te Oudebildtzijl geboren. In 1971 studeerde hij als leraar tekenen en handvaardigheid af aan de Academie “Minerva” te Groningen, werkte te Amersfoort als leraar in een Justitiële instelling voor jongens, en in Steenwijk aan een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. Daarnaast was hij gedurende zo’n 25 jaar werkzaam als keramist. Vanuit het ontdekken van zijn familiegeschiedenis werd zijn belangstelling gewekt voor de emigratie van Friezen naar Noord Amerika, en daarom werd er vanwege de vele bezoeken aan “Tresoar”  van Hogebeintum naar Leeuwarden verhuisd. Na zijn pensionering kwam er tijd vrij om zich verder te verdiepen in andere, op de Friese geschiedenis betrekking hebbende onderwerpen.

GEERTJE KINGMA werd in 1945 geboren te Vrouwenparochie en volgde de opleiding Akte NXX. Haar belangstelling voor geschiedenis was al vroeg aanwezig, evenals haar passie voor (de) muziek. Het opgroeien met 3 talen maakte haar (waarschijnlijk) extra gevoelig voor “taal”. In Steenwijk maakte ze gedurende 8 jaar deel uit van een vrouwencabaretgroep waarvoor ze ook de liedteksten en de muziek schreef. Weer terug in Friesland kreeg ze een baan als activiteitenbegeleidster voor de muziek bij Talant en was daarnaast  ook 15 jaar koordirigent. Ze schrijft en vertaalt liedteksten, is kenner van het  50-er en 60-er jaren repertoire alsook van de klassieke muziek. Sinds haar pensionering is ze muziekvrijwilligster in een zorgcentrum voor ouderen.

Hun “taken” m.b.t. de schrijfonderwerpen worden als volgt verdeeld: Sieger bedenkt een onderwerp dat hem boeit en leest de literatuur door die al over het onderwerp bestaat. Deze informatie wordt aangevuld met bestudering van oude documenten. Interessante stukken worden gefotografeerd en thuis op de computer verwerkt. Hierna wordt alle informatie in een chronologisch verhaal  in een eerste opzet beschreven. Geertje leest alles door, schrapt, wijzigt, en herschrijft de materie tot een toegankelijk verhaal waarin elk woord de juiste plek heeft gevonden.

Hun motto: “Het leven is als breien met een dubbele draad: die van het heden en van het verleden. Wie geen weet heeft van het verleden begrijpt het heden ook niet.”

 

 

winkelwagen

winkelwagen is leeg

bekijk winkelwagen